Vui lòng quay dọc thiết bị để tiếp tục

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN?

Chủ thể phát hành chứng khoán là tổ chức huy động vốn bằng cách bán chứng khoán cho người đầu tư. Theo pháp luật hiện hành, chủ thể phát hành bao gồm: Chính phủ và Chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và các quỹ đầu tư chứng khoán.

Trong đó:

  • Chính phủ (thông qua Bộ Tài chính) và Chính quyền địa phương (thông qua Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ phát hành các loại trái phiếu để huy động vốn cho ngân sách hoặc để đầu tư vào các chương trình, dự án.
  • Các doanh nghiệp có thể phát hành cả cổ phiếu và trái phiếu để huy động vốn từ công chúng phục vụ cho việc đổi mới công nghệ, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc để tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp.
  • Các quỹ đầu tư phát hành các chứng chỉ quỹ để huy động vốn cho các lĩnh vực đầu tư của mình.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Trong một đợt chào bán cổ phiếu, công ty A quyết định bán cổ phiếu phổ thông của mình cho công chúng thông quá sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Doanh nghiệp phát hành đại chúng lần đầu tiên gọi là IPO. Để được phát hành cổ phiếu đại chúng doanh nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện niêm yết của HOSE.

Nếu một doanh nghiệp niêm yết có nhu cầu huy động vốn doanh nghiệp có thế phát hành thêm cổ phiếu mới ra công chúng trong một đợt chào bán công khai (FPO. Tuy nhiên việc này có thể khiên cổ phiếu bị pha loãng.

CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN

Vốn chủ sở hữu: Thường là cổ phiếu (vốn cổ phần) cho phép người phát hành không phải chịu nghĩa vụ nợ. Những nhà đầu tư mua vố cổ phần sẽ sở hữu một phần doanh nghiệp.

Nợ: Chứng khoán nợ thường biết đến như trái phiếu, làm tăng khoản nợ của tổ chức phát hàng và bắt buộc tổ chức phát hành phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đối với người nắm giữ trái phiếu (trái chủ).

Ngoài ra còn có các sản phẩm tài chính khác như hợp đồng phái sinh, chứng chỉ quỹ ….

Các nhà đầu tư đầu tư vào cả cổ phiếu và trái phiếu về cơ bản đang cho tổ chức phát hành vay tiền với hy vọng thu được lợi nhuận từ khoản đầu tư đó khi bán cổ phiếu hoặc trái phiếu đáo hạn. Điều quan trọng là nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ tổ chức phát hành ( công ty ) để xác định triển vọng tăng trường và sức khỏe tài chính của các tổ chức phát hành  chứng khoán 

SFG hy vọng bài viết trên đây sẽ cho bạn biết thêm về Tổ chức phát hành chứng khoán cũng như cách thức hoạt động của chúng như thế nào. Nếu bạn là người mới nhập môn trong lĩnh vực tài chính, hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định đầu tư vào dự án nào nhé.

Để hiểu hơn về thị trường chứng khoán, cần hỗ trợ mở tài khoản xin vui lòng liên hệ với SFG qua hotline 0988 531 538 hoặc website https://stockfarmer.vn để được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc.

Share bài viết

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán thành công tại Stock Farmer Group. Stock Farmer Group sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn