Vui lòng quay dọc thiết bị để tiếp tục

THỜI GIAN GIAO DỊCH

Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa
tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

STTTên hàng hóaNhóm hàng hóaSở giao dịch nước ngoài liên thôngThời gian giao dịch
1Ngô CBOTNông nghiệpCBOT/GlobexThứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
2Ngô mini CBOTNông nghiệpCBOT/GlobexThứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:45 (ngày hôm sau)
3Đậu tươngNông nghiệpCBOT/GlobexThứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
4Đậu tương miniNông nghiệpCBOT/GlobexThứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:45 (ngày hôm sau)
5Dầu đậu tươngNông nghiệpCBOT/GlobexThứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
6Khô đậu tươngNông nghiệpCBOT/GlobexThứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
7Lúa mỳNông nghiệpCBOT/GlobexThứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
8Lúa mỳ miniNông nghiệpCBOT/GlobexThứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:45 (ngày hôm sau)
9Cà phê RobustaNguyên liệu công nghiệpLiffe London (ICE EU)Thứ 2 - Thứ 6:
15:00 – 23:30
10Cà phê ArabicaNguyên liệu công nghiệpICE USThứ 2 - Thứ 6:
15:15 - 00:30 (ngày hôm sau)
11Ca caoNguyên liệu công nghiệpICE USThứ 2 - Thứ 6:
15:45 - 00:30 (ngày hôm sau)
12ĐườngNguyên liệu công nghiệpICE USThứ 2 - Thứ 6:
14:30 - 00:00
13BôngNguyên liệu công nghiệpICE USThứ 2 - Thứ 6:
08:00 - 01:20 (ngày hôm sau)
14Cao su RSS3Nguyên liệu công nghiệpTOCOMThứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 06:45 – 13:10
• Phiên 2: 14:30 – 16:55
15Cao su TSR 20 Nguyên liệu công nghiệpSGXThứ 2 - Thứ 6:
06:55 – 17:00
16Bạch kim Kim loạiNYMEXThứ 2 - Thứ 6:
05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)
17BạcKim loạiCOMEXThứ 2 - Thứ 6:
05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)
18ĐồngKim loạiCOMEXThứ 2 - Thứ 6:
05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)
19Quặng sắtKim loạiSGXThứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 06:25 - 19:00
• Phiên 2: 19:15 - 03:45 (ngày hôm sau)
Chat Facebook

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán thành công tại Stock Farmer Group. Stock Farmer Group sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn