Vui lòng quay dọc thiết bị để tiếp tục

S-FIN
Tư vấn giải pháp tài chính
Quản lý tài sản cá nhân

ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐẦU TƯ

SFG sẽ tiến hành khảo sát khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư theo kết quả về mức rủi ro và tỷ trọng phân bổ theo từng kênh đầu tư.

ĐỊNH LƯỢNG TỶ LỆ GIỚI HẠN RỦI RO

SFG sẽ định lượng tỷ lệ giới hạn rủi ro theo khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư sau khi đã tiến hành thực hiện khảo sát theo bước 1.

THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO

SFG sẽ thực hiện đầu tư theo kết quả đánh giá. Đồng thời, việc phân bổ vào thị trường cổ phiếu sẽ được áp dụng theo hệ thống giao dịch GGA và phân bổ vốn GGM.

45

GGA

44

GGM

Kết quả đầu tư sẽ được SFG gửi báo cáo hàng tuần đến nhà đầu tư. Đồng thời, nhà đầu tư cũng có thể theo dõi trực tiếp quá trình đầu tư trên tài khoản của mình.

[ STOCK FARMER GROUP ]

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ S-FIN

Hãy điền đầy đủ thông tin bên dưới. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn!

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán thành công tại Stock Farmer Group. Stock Farmer Group sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn