Vui lòng quay dọc thiết bị để tiếp tục

Loading...

Đào tạo khởi nghiệp đầu tư theo phương pháp GGA và GGM

Phương pháp đầu tư GGA của Stock Farmer Group là phương pháp đầu tư tăng trưởng có xác định điểm mua/ bán cụ thể. Chúng tôi giúp nhà đầu tư phân tích Top – Bottom lần lượt theo từng bước:

Bước 1:  Phân tích chu kỳ kinh tế giúp bạn chọn được nhóm nghành tăng trưởng để đầu tư trong tương lai.

Bước 2: Phân tích bản giúp bạn chọn được doanh nghiệp tốt trong nhóm nghành trên để đầu tư. Phân tích cơ bản giúp bạn trả lời câu hỏi : “Điều gì sẽ xảy ra với doanh nghiệp trong tương lai?”

Bước 3: Phân tích kỹ thuật giúp bạn định vị được cổ phiếu đang ở trạng thái/xu hướng nào trong 1 chu kỳ giá (tích lũy, tăng, phân phối đỉnh hay giảm), từ đó xác định điểm mua, bán và hành động cụ thể (theo dõi, mua, bán). Nói cách khác, phân tích kỹ thuật giúp bạn trả lời được câu hỏi : “Khi nào thì điều đó xảy ra?”

Hệ thống quản trị vốn GGM

Giúp nhà đầu tư quản trị tài sản quản trị rủi ro bằng hệ thống thông minh phân bổ vốn, tính toán mức chốt lãi, cắt lỗ cho từng vụ đầu tư.

Share bài viết

Thông thin mới nhất

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán thành công tại Stock Farmer Group. Stock Farmer Group sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn