Vui lòng quay dọc thiết bị để tiếp tục

Loading...

Dịch vụ quản lý tài sản cá nhân lợi nhuận bền vững

S-FIN là dịch vụ quản lý tài sản, ủy thác đầu tư VIP, có giới hạn của Stock Farmer Group dành cho nhà đầu tư.

S-FIN sử dụng tinh hoa của khóa học đầu tư S-TRAIN là phương pháp đầu tư GGA và hệ thống phân bổ vốn GGM để: chọn cổ phiếu, chọn điểm mua, chọn điểm bán, phân bổ tỷ trọng vốn theo khẩu vị rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của từng nhà đầu tư.

Quy trình quản lý S-FIN:

  1. Tiếp nhận tài khoản
  2. Khảo sát và đánh giá khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư
  3. Định lượng rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận để đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp
  4. Thực hiện và báo cáo định kỳ kết quả đầu tư cho khách hàng

 

Share bài viết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán thành công tại Stock Farmer Group. Stock Farmer Group sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn