Vui lòng quay dọc thiết bị để tiếp tục

Loading...

Trợ lý đắc lực cho Nhà đầu tư

S-ADVISOR là dịch vụ tư vấn đầu tư riêng của nhà đầu tư. S-advisor gồm nhận định xu hướng thị trường, danh mục cổ phiếu khuyến nghị theo phương pháp đầu tư GGA, kết hợp công cụ quản trị vốn GGM. S-advisor sẽ hỗ trợ nhà đầu tư:

  1. Nhận định toàn cảnh thị trường
  2. Chọn mã cổ phiếu trong xu hướng tăng
  3. Điểm mua
  4. Điểm bán
  5. Tỷ trọng vốn phân bổ cho từng cổ phiếu

Ngoài ra S-advisor còn có công cụ xu hướng cho toàn bộ các cổ phiếu trên thị trường. Nhà đầu tư chỉ cần thao tác lọc đơn giản là sẽ có khuyến nghị cụ thể cho từng cổ phiếu, phù hợp với tất cả khẩu vị của nhà đầu tư.

 

Share bài viết

Thông thin mới nhất

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán thành công tại Stock Farmer Group. Stock Farmer Group sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn