Vui lòng quay dọc thiết bị để tiếp tục

Loading...

Mùa báo cáo tài chính là gì?

Mùa báo cáo tài chính (mùa báo cáo) đề cập đến các khoảng thời gian công ty công bố báo cáo tài chính ra công chúng. Mùa báo cáo thường diễn ra vài tuần sau khi kết thúc mỗi quý tài chính. Điều này có nghĩa là các mùa báo cáo thường rơi vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10, bởi vì các công ty cần thời gian sau mỗi kỳ kế toán để tổng hợp báo cáo.

Trong mùa báo cáo, các doanh nghiệp sẽ lần lượt công bố kết quả kinh doanh và mùa báo cáo được coi là kết thúc khi hầu hết các công ty lớn đã công bố báo cáo. Thông thường, mỗi mùa sẽ kéo dài khoảng 4-6 tuần.

Ý nghĩa của mùa báo cáo tài chính

Mùa báo cáo là thời điểm bận rộn nhất trong năm đối với những ai theo dõi thị trường. Các chuyên viên phân tích và quản lý thường đưa ra kết quả tính toánước tính dựa trên báo cáo tài chính của quý hoặc của năm tài chính. Do đó, kết quả báo cáo trong mùa báo cáo thường đóng vai trò lớn đối với việc đưa ra quyết định.

Khi đến mùa báo cáo, nhiều nhà đầu tư sẽ tiến hành định giá để xác định xem giá thị trường hiện tại của cổ phiếu của công ty được định giá quá cao hay quá thấp. Điều này sẽ cho cho các nhà đầu tư biết nên mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu. Các nhà phân tích theo trường phái phân tích cơ bản sẽ xem xét các khía cạnh định tính (mô hình kinh doanh, quản trị và các yếu tố ngành) và yếu tố định lượng như các chỉ số và các khoản mục trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Trong đó, mô hình dòng tiền chiết khấu là một phương pháp khá phổ biến, dựa trên dòng tiền tự do của công ty và chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC).

Hoạt động quan hệ nhà đầu tư – Investor relations (IR)

Trong mùa báo cáo, các phòng ban quan hệ nhà đầu tư của doanh nghiệp sẽ thiết lập các buổi gặp gỡ/hoặc gọi điện để giải đáp những câu hỏi của giới nhà đầu tư, đặc biệt là các quỹ đầu tư. Các chủ đề thường bao gồm thảo luận về hiệu quả tài chính, mọi thay đổi về quản lý, thay đổi về quản trị doanh nghiệp, liên quan đến pháp lý, thay đổi trong ngành, v.v. 

Phần lớn các công ty niêm yết lớn thành lập riêng phòng ban (IR), một số công ty nhỏ hơn thì sẽ không thấy phòng ban này. 

Bài viết trên đây mà SFG đã giới thiệu đến bạn Mùa báo cáo tài chính sẽ rất hữu ích cho các nhà đầu tư mới tìm hiểu về kênh đầu tư này. Sau khi có cái nhìn tổng thể về báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, bạn sẽ dễ dàng trong việc lựa chọn doanh nghiệp nào để đầu tư.

Ngoài ra, nếu bạn muốn biết thêm nhiều thuật ngữ khác trong chứng khoán, cần hỗ trợ mở tài khoản hay các chủ đề liên quan tới đầu tư chứng khoán. Bạn có thể dễ dàng đọc thông tin trên web https://stockfarmer.vn hoặc liên hệ số hotline 0988 531 538 để được giải đáp thắc mắc và tư vấn khi bạn cần đầu tư nhé!

Share bài viết

Thông thin mới nhất

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán thành công tại Stock Farmer Group. Stock Farmer Group sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn