Vui lòng quay dọc thiết bị để tiếp tục
  • Danh mục

  • Từ ngày

  • Đến ngày


Phương pháp đầu tư cổ phiếu Gia tốc Golden Alpha (GGA)

Phương pháp Gia tốc Golden Alpha (GGA) là phương pháp đầu tư cổ phiếu chuyên biệt của Stock Farmer Group. Phương pháp của chúng tôi dựa trên phân tích vĩ mô, phân tích chu kỳ kinh tế, phân tích cơ bản doanh nghiệp và phân tích kỹ thuật. Phương pháp

22 quy luật bất biến trên thị trường chứng khoán

Jesse Livermore đã từng nói “Không có điều gì mới trên thị trường chứng khoán. Những gì đã diễn ra sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai vì bản tính tự nhiên, cảm xúc của con người sẽ không bao giờ thay đổi” Quy luật số 1: cổ phiếu

TRIẾT LÝ ĐẦU TƯ STOCK FARMER GROUP

Triết lý đầu tư của chúng tôi được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đầu tư chứng khoán hơn 10 năm qua. Triết lý này vẫn đang được đội ngũ Stock Farmer Group hoàn thiện mỗi ngày, và được đúc kết thành 1 phương pháp đầu tư có

LÝ THUYẾT VỀ CHU KỲ KINH TẾ

Chu kỳ kinh tế, còn gọi là chu kỳ kinh doanh, là sự biến động của GDP thực tế theo trình tự ba pha lần lượt là suy thoái, phục hồi và hưng thịnh (bùng nổ). Cũng có quan điểm coi pha phục hồi là thứ yếu nên chu kỳ kinh doanh chỉ

Chat Facebook

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán thành công tại Stock Farmer Group. Stock Farmer Group sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn