Vui lòng quay dọc thiết bị để tiếp tục
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STTTên hàng hóaMã giao dịchNhóm hàng hóaSở giao dịch nước ngoài liên thôngMức ký quỹ ban đầu
/ Hợp đồng
1NgôZCENông sảnCBOT25,608,000VND

2Ngô miniXCNông sảnCBOT5,121,600VND

3Đậu tươngZSENông sảnCBOT43,277,520VND

4Đậu tương miniXBNông sảnCBOT8,660,160VND

5Dầu đậu tươngZLENông sảnCBOT14,480,160VND

6Khô đậu tươngZMENông sảnCBOT29,961,360VND

7Lúa mỳZWANông sảnCBOT37,131,600VND

8Lúa mỳ miniXWNông sảnCBOT7,426,320VND

9Cà phê RobustaLRCNguyên liệu Công nghiệpICE EU22,022,880VND

10Cà phê ArabicaKCENguyên liệu Công nghiệpICE US76,824,000VND

11CacaoCCENguyên liệu Công nghiệpICE US48,655,200VND

12ĐườngSBENguyên liệu Công nghiệpICE US24,374,160VND

13Bông sợiCTENguyên liệu Công nghiệpICE US67,861,200VND

14Cao su RSS3

TRUNguyên liệu Công nghiệpTOCOM11,000,000VND

15Cao su TSR20ZFTNguyên liệu Công nghiệpSGX14,084,400VND

16Bạch kimPLEKim loạiNYMEX64,020,000VND

17BạcSIEKim loạiCOMEX133,161,600VND

18ĐồngCPEKim loạiCOMEX69,141,600VND

19Quặng sắtFEFKim loạiSGX25,608,000VND

Chat Facebook

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán thành công tại Stock Farmer Group. Stock Farmer Group sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn