Vui lòng quay dọc thiết bị để tiếp tục

Nền kinh tế hoạt động như thế nào? GDP, các thành phần của GDP, CPI, lạm phát, thất nghiệp, sự tăng giá hàng hóa… ảnh hưởng đến kinh tế và chứng khoán như thế nào?

Chính phủ làm cách nào để điều tiết nền kinh tế? Tăng đầu tư công, giảm thuế, tăng thuế, thay đổi tỷ giá … tác động như thế nào đến kinh tế, các nhóm ngành và chứng khoán?

Tăng trưởng tín dụng, tỷ giá hối đoái, PMI ảnh hưởng thế nào đến thị trường chứng khoán? cách lựa chọn nhóm ngành hưởng lợi theo các giai đoạn của nền kinh tế

Vĩ mô là một lĩnh vực rộng khó và đòi hỏi nhiều kiến thức điều này khiến nhiều nhà đầu tư mới khó tiếp cận trong quá trình đầu tư, khóa vĩ mô cung cấp những kiến thức về các biến số vĩ mô quan trọng và đánh giá tác động các biến số lên thị trường chứng khoán giúp nđt có cái nhìn tổng quan và nắm bắt được các chỉ số một cách đầy đủ

Lựa chọn cổ phiếu theo chu kỳ sẽ giúp nhà đầu tư có thể hạn chế được các rủi ro và gia tăng tỷ suất lợi nhuận khi nền kinh tế biến động

TÀI LIỆU - KHÓA HỌC PHÂN TÍCH VĨ MÔ

Kho báu kiến thức, kinh nghiệm mà đội ngũ Stock Farmer Group dành tặng bạn ở trong này. Vừng ơi!!! Mở cửa ra ….

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán thành công tại Stock Farmer Group. Stock Farmer Group sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn