Vui lòng quay dọc thiết bị để tiếp tục

Giới thiệu phân tích kỹ thuật, 2 xu hướng tăng, giảm giá. Tại sao nên tập trung tìm kiếm lợi nhuận trong xu hướng tăng. 

Học thuyết Fibonacci và ứng dụng trong tìm kháng cự, hỗ trợ, điểm mua, điểm bán.

Làm thế nào để sau khi mua, cổ phiếu tăng luôn trong ngắn hạn mà không phải tích lũy hay điều chỉnh ngay sau đó?

Kháng cự, hỗ trợ, điểm đột phá. Ứng dụng trong tìm điểm mua, điểm bán. 

Các mô hình giá (cốc tay cầm, lá cờ, …), ứng dụng trong tìm điểm mua, bán. 

Cách phân chia vốn cho các cổ phiếu trong danh mục thế nào cho hợp lý và đạt hiệu quả cao. Cách tránh việc cổ phiếu lãi nhiều % thì nắm ít, cổ phiếu lỗ thì nắm nhiều. 

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Kho báu kiến thức, kinh nghiệm mà đội ngũ Stock Farmer Group dành tặng bạn ở trong này. Vừng ơi!!! Mở cửa ra ….

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán thành công tại Stock Farmer Group. Stock Farmer Group sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn