Vui lòng quay dọc thiết bị để tiếp tục

Phương pháp Gia tốc Golden Alpha (GGA) là phương pháp đầu tư cổ phiếu chuyên biệt của Stock Farmer Group. Phương pháp của chúng tôi dựa trên phân tích vĩ mô, phân tích chu kỳ kinh tế, phân tích cơ bản doanh nghiệp và phân tích kỹ thuật. Phương pháp đồng thời ứng dụng kiến thức toán học và vật lý khi đánh giá, nhận định và dự đoán xu hướng vận động của nhóm nghành và giá của cổ phiếu.

Phương pháp GGA gồm các bước:

  1. Chiến lược đầu tư chung (chẳng hạn chiến lược đầu tư giá trị, đầu cơ lướt sóng…)
  2. Lọc cổ phiếu (chọn cổ phiếu phù hợp với chiến lược đầu tư chung)
  3. Giao dịch (chọn thời điểm mua/ bán và ra quyết định mua/bán)
  4. Theo dõi quá trình đầu tư (theo dõi diễn biến doanh nghiệp có cổ phiếu bạn đang nắm, theo dõi sự vận động của xu hướng giá, thường xuyên xem lại nguyên tắc/ kỷ luật đầu tư, chốt lời/ cắt lỗ theo chiến lược và nguyên tắc đã định sẵn.

Share bài viết

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Chat Facebook

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán thành công tại Stock Farmer Group. Stock Farmer Group sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn