Vui lòng quay dọc thiết bị để tiếp tục
2531e0ed0213f94da002

Phan Thị Ngọc Ngà

Chủ tịch hội đồng quản trị – Tổng giám đốc

Dương Mỹ Linh

Phó Tổng giám đốc

Hơn 4 năm kinh nghiệm đầu tư thực chiến trên TTCK Việt Nam.
Sáng lập S-Fin Fund – Quỹ trading cổ phiếu Việt Nam
Kinh nghiệm làm việc tại công ty chứng khoán HSC – Top 3 Việt Nam.
Hiện tại là Trưởng phòng Kinh Doanh tại một công ty Chứng khoán Việt Nam.

Châu Ngọc Trung Chánh

Giám đốc tài chính

14 năm kinh nghiệm đầu tư thị trường chứng khoán

-Từng trải qua các vị trí quản lý đầu tư tại các Quỹ đầu tư, ban kiểm soát công ty niêm yết trên sàn chứng khoán: SCD

-Kinh nghiệm 7 năm giám đốc tài chính các công ty chuyên về sản xuất, xuất khẩu trực tiếp cho các tập đoàn lớn như Walmart, Home Depot
Hiện tại là CEO của công ty chuyên mảng đầu tư và M&A doanh nghiệp SME

 

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán thành công tại Stock Farmer Group. Stock Farmer Group sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn