Hãy đọc chính sách bảo mật này để tìm hiểu cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn bởi Công ty Cổ phần Stock Farmer Group và cách chúng tôi giữ an toàn cho dữ liệu của bạn.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dù với tư cách là khách hàng cá nhân hay đại diện của một khách hàng tổ chức, Stock Farmer Group có thể phải thu thập thông tin cá nhân của bạn. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người sử dụng, nhưng chúng tôi cũng nhận thức rằng chúng tôi phải sử dụng và bảo quản những thông tin này một cách thích hợp.

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho tất cả các trang trên các trang web của chúng tôi liên kết đến Chính sách Bảo mật này và bất kỳ tính năng nào của chúng và bất kỳ lĩnh vực thương mại điện tử, mua hàng hoặc các lĩnh vực khác yêu cầu đăng ký trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, nó không áp dụng cho bất kỳ trang web của bên thứ ba nào được liên kết với các trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào mà bạn truy cập vì chúng tôi không chịu trách nhiệm về chúng.

Khi chúng tôi đề cập đến trang web hoặc các trang web của mình, chúng tôi có nghĩa là bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào của chúng tôi mà từ đó bạn đã truy cập Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi đã bao gồm đầy đủ chi tiết về chúng tôi và các công ty trong nhóm của chúng tôi là ai ở cuối Chính sách Bảo mật này.

1. Mục đích sử dụng thông tin:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho nhiều mục đích kinh doanh khác nhau vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi (“Mục đích Kinh doanh”), để giao kết hoặc thực hiện hợp đồng với bạn (“Hợp đồng”), với sự đồng ý của bạn (“ Đồng ý ”) và / hoặc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (“ Lý do pháp lý ”). Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để xây dựng hồ sơ tiếp thị, kiểm tra cách các trang web của chúng tôi được sử dụng và để giúp phát triển chiến lược các trang web của chúng tôi. Khi làm như vậy, chúng tôi xóa mọi số nhận dạng trực tiếp.

Việc tham gia vào các cuộc khảo sát và diễn đàn thảo luận là hoàn toàn tự nguyện. Bạn có thể hủy đăng ký nhận liên lạc vì những mục đích này bất cứ lúc nào. Thông tin khảo sát sẽ được sử dụng để nghiên cứu thị trường với mục đích cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ hiển thị tên người dùng của bạn trên bất kỳ nội dung nào bạn gửi hoặc đăng trên các trang web của chúng tôi (bao gồm các cuộc thảo luận, bảng thông báo và diễn đàn).

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

– Stock Farmer Group sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi, trong quá trình khách hàng tạo đơn hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp trong quá trình tạo đơn hàng.

– Đối với cộng tác viên, Stock Farmer Group sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong suốt thời gian hiệu lực của hợp đồng cộng tác viên.

4. Người hoặc tổ chức được tiếp cận thông tin của bạn:

Để cung cấp các dịch vụ hiệu quả và đáng tin cậy và để cải thiện các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho người sử dụng, thông tin cá nhân của người sử dụng có thể được chia sẻ giữa các bộ phận của Stock Farmer Group.

Chúng tôi có thể tiết lộ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với:

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc dữ liệu chúng tôi giữ về bạn hoặc bạn muốn đảm bảo rằng dữ liệu chúng tôi giữ về bạn là chính xác và được cập nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Stock Farmer Group

59A Đường số 9, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Email: hotro@stockfarmer.vn

Hotline: 0988 531 538

Nhân viên bảo vệ dữ liệu: Đinh Duy Hiệp

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Bạn có thể kiểm tra thông tin của mình trước khi xác nhận gửi cho chúng tôi thông qua các mẫu đăng ký trên website hoặc ứng dụng. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email và điện thoại để xác nhận các thông tin trước khi giao kết hợp đồng. Bạn cũng có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để tự điều chỉnh thông tin cá nhân hoặc liên hệ hotline: 0988 531 538 để bộ phận chăm sóc khách hàng hỗ trợ chỉnh sửa thông tin cá nhân cho bạn miễn phí.

Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

7. Những thông tin người dùng mà Stock Farmer Group thu thập:

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm tên của bạn, chi tiết liên lạc (số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ). Thông tin được thu thập khi bạn điền vào các mẫu đăng ký dưới đây:

Đăng ký S-TRAIN

sfin

Đăng ký S-ADVISOR

8. Liên kết với bên thứ 3: Trên website, đôi khi chúng tôi cung cấp đường liên kết tới các trang web khác của bên thứ ba (“Trang web của bên thứ ba”). Stock Farmer Group cung cấp những đường liên kết như vậy chỉ nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Do đó, chúng tôi không bảo đảm bất kỳ điều gì liên quan đến nội dung của Trang web của bên thứ ba. Việc chúng tôi cung cấp đường liên kết tới Trang web của bên thứ ba không hàm ý xác thực, cho phép, bảo trợ hay liên kết của Stock Farmer Group với Trang web của bên thứ ba, hoặc người sở hữu hay người cung cấp Trang web của bên thứ ba. Stock Farmer Group không kiểm tra bất cứ thông tin, phần mềm, hay sản phẩm nào trên bất cứ Trang web của bên thứ ba nào và do đó không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nội dung hay bảo trợ đối với các trang web đó, sự phù hợp hay thích hợp của sản phẩm hay các giao dịch được miêu tả ở đó.

9. Chúng tôi thu thập thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn theo hai cách:

Trong một hoạt động tự động riêng biệt, máy chủ web sẽ thu thập địa chỉ IP và loại trình duyệt của bạn cũng như thông tin chi tiết về trang web, ứng dụng hoặc liên lạc email mà bạn đến trước khi vào trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để:

Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu này cho các bên thứ ba dưới dạng ẩn danh để sử dụng liên quan đến trang web của chúng tôi.

10. Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba:

Stock Farmer Group không tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ ba, trừ khi được miêu tả như trong điều khoản này. Việc tiết lộ cho bên thứ ba có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin với các công ty không liên kết nhưng thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho tài khoản của người sử dụng hay hỗ trợ cho các giao dịch của người sử dụng với Stock Farmer Group, bao gồm những bên thứ ba tư vấn về kế toán, chuyên môn, pháp luật cho Stock Farmer Group. Bên thứ ba nhận thông tin được yêu cầu bảo mật của các thông tin trong phạm vi mà họ nhận nó và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng chỉ trong quá trình cung cấp những dịch vụ đó và chỉ cho những mục đích mà Stock Farmer Group yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ các thông tin cá nhân của người sử dụng theo yêu cầu của người sử dụng, để bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi và các đối tác kinh doanh hay căn cứ theo sự chấp thuận rõ ràng của bạn. Cuối cùng, trong một số trường hợp, các thông tin cá nhân của người sử dụng có thể được tiết lộ cho bên thứ ba khi được pháp luật cho phép hoặc để tuân theo các quy định và luật hiện hành; ví dụ, khi cung cấp thông tin yêu cầu của tòa án hay cơ quan có thẩm quyền.

Stock Farmer Group sẽ không bán thông tin cá nhân của người sử dụng.

11. Stock Farmer Group bảo mật thông tin cá nhân của tôi như thế nào?

Chúng tôi cố gắng bảo vệ sự an toàn của tất cả thông tin cá nhân của bạn bằng cách thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp. Ví dụ: với điều kiện trình duyệt của bạn chấp nhận mã hóa Lớp cổng bảo mật, chúng tôi sẽ tìm cách bảo vệ thông tin thanh toán của bạn trước sự truy cập trái phép thông qua một máy chủ an toàn. Khi chúng tôi sử dụng bên thứ ba để xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi yêu cầu họ đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp trên hệ thống của riêng mình, nhưng internet không phải là phương tiện bảo mật và chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho thông tin được truyền qua internet.

Bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn tự nguyện đăng trên một khu vực công cộng của trang web của chúng tôi, chẳng hạn như bảng thông báo hoặc diễn đàn thảo luận, hoặc một khu vực tương tác yêu cầu đăng ký và / hoặc đăng ký, đều có thể được người khác thu thập và sử dụng. Hãy cẩn thận những thông tin cá nhân bạn tiết lộ theo cách này. Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những người dùng khác.

12. Lưu ý về Khu vực kinh tế Châu Âu

Nếu bạn sống ở Khu vực kinh tế Châu Âu (“EEA”), hãy lưu ý rằng chúng tôi sẽ chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia khác trên thế giới, bao gồm cả các quốc gia bên ngoài EEA, những quốc gia có thể không có cùng luật bảo vệ dữ liệu như của quốc gia nơi bạn truy cập các trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn có cùng mức độ bảo vệ như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

13. Nếu tôi dưới 18 tuổi thì sao?

Nếu bạn dưới 18 tuổi, hãy nhớ đọc Chính sách quyền riêng tư này cùng với cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn và đặt câu hỏi cho họ về bất kỳ điều gì bạn không hiểu. Vui lòng xin phép họ trước khi bạn cung cấp cho Stock Farmer Group bất kỳ thông tin cá nhân nào.

14. Khuyến cáo người dùng

Bất kỳ việc thu thập không đúng cách hoặc sử dụng sai thông tin cá nhân đều vi phạm Chính sách Bảo mật này và Thông báo Pháp lý của chúng tôi. Vui lòng báo cáo bằng cách gửi email đến hotro@stockfarmer.vn .

Bạn đồng ý không sử dụng sai bất kỳ thông tin cá nhân nào có sẵn trên Trang web của chúng tôi hoặc thu thập thông tin đó hoặc sử dụng rô bốt hoặc các tập lệnh, mã hoặc chức năng tự động khác để làm như vậy.

Chúng tôi có thể ngay lập tức đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi mà không cần thông báo nếu chúng tôi nhận thấy rằng bạn đang vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng hiện hành hoặc Chính sách Bảo mật này.

15. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ luôn bao gồm ngày của phiên bản mới để bạn biết khi nào có sự thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn.

Chính sách Bảo mật này được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Stock Farmer Group