Vui lòng quay dọc thiết bị để tiếp tục

Loading...

Triết lý đầu tư của chúng tôi được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đầu tư chứng khoán hơn 10 năm qua. Triết lý này vẫn đang được đội ngũ Stock Farmer Group hoàn thiện mỗi ngày, và được đúc kết thành 1 phương pháp đầu tư có tên: Gia tốc Golden Alpha với 8 điểm chính sau:

  1. Phân tích vĩ mô, phân tích chu kỳ kinh tế, chọn nhóm nghành đầu tư bước vào pha tăng trưởng trong giai đoạn kinh tế tương ứng.
  2. Phân tích cơ bản doanh nghiệp, chọn nhóm cổ phiếu đầu nghành, thanh khoản tốt, ban lãnh đạo tâm huyết, sản phẩm dịch vụ cạnh tranh.
  3. Phân tích kỹ thuật, chọn thời điểm mua tại nền giá tích lũy chặt, theo dòng tiền lớn để chọn điểm mua đầu sóng tăng, trong sóng tăng của cổ phiếu.
  4. Phân tích kỹ thuật, chọn thời điểm bán chốt lời khi cổ phiếu đã hết sóng tăng, tiềm năng tăng giá không còn nhiều.
  5. Không nắm giữ cổ phiếu trong pha giảm và đầu pha tích lũy vì sẽ làm nhà đầu tư chôn vốn lâu. Thông thường pha giảm và pha tích lũy kéo dài hàng năm.
  6. Không mua ồ ạt một lần mà gom nhiều lần, tại các vùng cổ phiếu giảm về vùng giá hấp dẫn.
  7. Đi theo dòng tiền, đầu tư theo nhưng gì bạn thấy, không đầu tư theo những gì bạn nghĩ.
  8. Phân bổ tỷ trọng vốn hợp lý cho các cổ phiếu trong danh mục, quản trị rủi ro bằng: 1 phương pháp, 2 chiến thuật, 4 nguyên tắc.

Share bài viết

Thông thin mới nhất

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán thành công tại Stock Farmer Group. Stock Farmer Group sẽ liên hệ lại để tư vấn cho bạn