Theo Fama (1970), giá của cổ phiếu là bước đi ngẫu nhiên, tất cả thông tin trên thị trường đều phản ánh vào trong giá cả của cổ phiếu thì lúc đó thị trường được xem là hiệu quả. Tùy vào mức độ phản ánh thông tin vào trong giá cổ phiếu mà Fama chia thị trường hiệu quả thành 3 dạng: thị trường hiệu quả dạng yếu, thị trường hiệu quả dạng vừa, thị trường hiệu quả dạng mạnh.

Những nhà đầu tư trên thị trường lão luyện thì thông tin đối với họ là rất quan trọng, ai nắm được thông tin nội bộ (thông tin đi trước) của công ty thì người đó sẽ có tỷ suất sinh lợi vượt trội. Tuy nhiên, ở việt nam thì các nhà đầu tư mới chỉ nghe thông tin từ ai đó, từ phương tiện truyền thông và họ là người thứ N (hoặc người cuối cùng) biết được thông tin nên khi đó họ mua vào cổ phiếu đã là quá muộn và có thể mua với giá cao (đu đỉnh) vì ít ai hiểu rằng thông tin đã phản ánh vào trong giá rất nhanh.

Giả thuyết thị trường hiệu quả sẽ không giải thích được một cách thuyết phục những hiện tượng sau:

  • Sự sụt giảm mạnh mẽ của giá cả chứng khoán trong những thời điểm nào đó ví dụ như đã xảy ra ở thị trường chứng khoán Mỹ từ 15 tháng 10 đến ngày Thứ Hai Đen 19 tháng 10 năm 1987. Khi nhà kinh tế học James Tobin  nói rằng: không có một yếu tố hữu hình nào có thể tạo ra sự chênh lệch đến 30% trong giá trị cổ phiếu thì các lý thuyết gia của thị trường hiệu quả không thể đưa ra được lập luận phản bác.
  • Giả thuyết thị trường hiệu quả tỏ ra đúng với những cổ phiếu riêng rẽ chứ không hoàn toàn đúng đối với toàn bộ thị trường. Thị trường chứng khoán trong dài hạn có những biến động tự đảo ngược rõ rệt mà nhiều nhà kinh tế học cho rằng đó là kết quả của tâm lý chung của hầu hết những người tham gia thị trường. Khi thị trường bị ảnh hưởng bởi làn sóng tâm lý thì trên góc độ vĩ mô không một nỗ lực cá nhân nào có đủ nguồn lực để đảo ngược.

Những hạn chế này của giả thuyết thị trường hiệu quả đã thúc đẩy các nghiên cứu đưa đến lý thuyết kinh tế học hành vi nói chung và tài chính hành vi học nói riêng.” – Theo Wikipedia. (hình minh họa)

Nguồn: www.stockfarmer.vn

Từ đó dù là nhà đầu tư lâu năm hay nhà đầu tư mới khi xem xét thông tin phải tỉnh táo rằng mình là người đầu tiên hay là thứ N (cuối cùng) đã nhận được thông tin, ngoài ra phải xem xét thông tin đó có chính xác hay không?

Với thị trường chứng khoán Việt Nam hiện giờ thì thông tin là rất quan trong nhưng TTCK Việt nam chỉ mới là thị trường hiệu quả dạng vừa (nhà đầu tư có thể tìm đọc những bài nghiên cứu thực tế tại các tạp chí khoa học kinh tế nỗi tiếng trong và ngoài nước: Tạp chí phát triển kinh tế, Tạp chí tài chính, Tạp chí kinh tế …) nên thông tin chưa phản ánh vào trong giá hết. Vì vậy mỗi nhà đầu tư phải nhìn nhận thông tin và cần có cho mình riêng một phương pháp riêng biệt cho mình để hạn chế tối đa được ảnh hưởng mọi thông tin trong đó có thông tin ảnh hưởng đến rủi ro riêng lẻ (phi hệ thống) và rủi ro toàn thị trường (hệ thống) và mang lại được lợi nhuận tối đa cho mình (ít nhất không lỗ).

Để có được nền tảng đầu tư hiệu quả hãy theo dõi chúng tôi qua  www.stockfarmer.vn theo phương pháp đầu tư  GGA.

Categories: Uncategorised

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: