Một ví dụ về TƯ DUY mà BẠN nên biết:

Bài toán: 1 + 1 = ??? có kết quả là gì?

Bài toán có vẻ khá đơn giản nếu là trẻ con sẽ vô tư trả lời là 2. Kết quả là đúng.

Nhưng theo thời gian, độ tuổi con người ngày càng lớn lên. Sự trải nghiệm đan xen lòng trắc ẩn cho ta thấy rằng không chỉ có một kết quả mà sẽ có nhiều hay hơn những kết quả đúng khác khi kèm thêm:


Về mặt số học, 1 + 1 = 2 điều này luôn đúng.

Góc độ sinh lý học, một nam và một nữ kết hôn với nhau có thể không có con hoặc có thể có nhiều con sinh đôi, sinh ba, sinh bốn, …

Góc độ chính trị học, một người ứng viên tổng thống và người một người đối ứng với anh ta canh trai sẽ giúp cho người dân có thể nhìn rõ mọi vấn đề giúp sự lựa chọn tốt nhất.

– Góc độ bạn bè, một người bạn nóng tính kết hợp với một người bạn dễ tính sẽ bù đắp cho nhau cùng hòa quyện niềm vui nỗi buồn gia tăng giá trị cuộc sống hơn.

– Góc độ xã hội kinh tế – tài chính, 1 + 1 = 2, 3, 4 …. Thậm chí là N lần bởi giá trị cộng hưởng gia tăng. Nếu một người làm ăn hợp tác với một đối tác tốt, uy tín, một người cùng tầm nhìn sẽ tạo sức mạnh giá trị to lớn; Những doanh nghiệp M&A với nhau gia tăng giá trị cho cho nhau. Mọi kết quả đều có thể xảy ra. Có thể thành công có thể thất bại.

Tóm lại, mọi kết quả đều đúng, nếu bài toán phải được đặt đúng ngữ cảnh của nó.

Riêng ở góc độ đầu tư tài chính cá nhân, một mình bạn không thể nào đạt được hiệu quả tối ưu nhất mà phải kết hợp với một người cố vấn thật tốt như các nhà đầu tư tài năng, đại tài lớn khác như Warren Buffett, George Soros , … đã làm.

Hãy để 1 một người còn lại là Stock Farmer Group bên cạnh bạn, cùng chia sẻ giúp đỡ bạn. Nhanh tay Đăng ký học chứng khoán 1 kèm 1 với chuyên gia SFG với chúng tôi. Với thời gianđịa điểm linh hoạt cho bạn chọn.

Categories: Uncategorised

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: