Xin chào bạn,

Bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình hội nhập quốc tế rất sâu và rộng. Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam là kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, vừa giúp cho sự chuyển dịch cơ cấu vốn đầu tư phát triển, vừa giúp nguồn lực tài chính của quốc gia được phân bổ một cách hiệu quả hơn; góp phần giảm thiểu rủi ro cho hệ thống tín dụng ngân hàng. Chính vì vậy xu hướng tất yếu khách quan là TTCK phải ngày càng gia tăng về quy mô và chất lượng. 

Hiện tại, TTCK Việt Nam hơn 19 năm hình thành và phát triển đã khẳng định được vai trò trong việc điều tiết và ổn định kinh tế vĩ mô.  Hiểu và nắm bắt được xu hướng tất yếu khách quan này, đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ chính phủ và mọi tầng lớp nhân dân. Mặt khác cần phải hỗ trợ mọi người dân để họ có thể “có được kiến thức” và có thể “tiếp cận thị trường chứng khoán một cách dễ dàng”, và coi đây như là một kênh đầu tư tốt nhất nhằm hướng đến sự TỰ DO TÀI CHÍNH.

Stock Farmer Group (SFG) được hình thành với Tầm nhìn “Trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo kiến thức đầu tư chứng khoán”, cùng Sứ mệnh “Phổ cập kiến thức đầu tư chứng khoán đến mọi nhà”.

Với mục tiêu 10% dân số Việt Nam có kiến thức đầu tư chứng khoán, từ mọi tầng lớp nhân dân (Bác sĩ, Kỹ sư, Công dân, Nông dân, Sinh viên, Học sinh, Giáo viên, …), Stock Farmer Group luôn nỗ lực tìm kiếm và phát hiện những phương pháp đào tạo TỐT NHẤT, DỄ HIỂU  NHẤT VÀ HIỆU QUẢ NHẤT cho mọi đối tượng nhà đầu , trên tinh thần KIẾN QUỐC TOÀN DÂN KHỞI NGHIỆP.

error: