Đặng Lê Minh Nhật

CEO

Hơn 6 năm kinh nghiệm là nhà đầu tư thực chiến trên TTCK Việt Nam. Hơn 3 năm kinh nghiệm làm tư vấn đầu tư cổ phiếu, tư vấn chiến lược, tư vấn tái cấu trúc, tư vấn niêm yết và nguồn cho doanh nghiệp.

Phan Thị Ngọc Ngà

Giám Đốc Đào Tạo

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Đinh Duy Hiệp

Giám Đốc CNTT và Truyền Thông

Hơn 9 năm làm việc trong lĩnh vực IT tại những công ty và tập đoàn lớn.

Dương Mỹ Linh

Giám Đốc Tài Chính

Hơn 3 năm kinh nghiệm đầu tư thực chiến trên thị trường chứng khoán. Đạt nhiều giải thưởng cá nhân về tư vấn đầu tư tài chính

error: